En duktig spelare kan inte enbart använda sig av grundläggande strategier om den vill vinna pengar i blackjack. Den måste också ha förståelse för vilken typ av bankrulle som krävs och hur den bör hanteras, i förhållande till en viss typ av spelsystem. Det går inte att förneka att du måste ha en överblick på din ekonomiska hantering av den summa som du avsätter till blackjack.

Den här artikeln kommer att ge dig en bättre förståelse av vad en bankrulle är  och hur den kan tillämpas inom blackjack.

Betydelsen av en bankrulle

En bankrulle är en summa som du endast avsätter till en viss typ aktivitet. Först och främst måste de livsnödvändiga sakerna som te x boende, mat och andra viktiga utgifter täckas. Har du inte råd att avsätta en tillräcklig summa till blackjack, bör du avstå från att spela. Halvhjärtade försök leder inte någonstans och en bankrulle som är för liten, kan leda till pressade och felaktiga beslut.

Att ha en hälsosam och stor bankrulle är nödvändigt, men det kommer in påverka husets övertag på dig. Snarare gör din bankrullehantering att du kan spela längre på den nivå din kassa tillåter, utan någon större risk att förlora allt fort. De dagar du vinner har du chans att gå upp i insatsnivåer, om din bankrulle tillåter det. Skulle du förlora under en period så sänker du dina insatsnivåer och anpassar bankrullen därefter.

blackjack bankrullehantering

När bör jag fortsätta eller sluta spela?

Det finns olika sätt att agera utifrån den spelsession du har när du spelar blackjack. Variansen är alltid hög i spelet och du kommer se många upp och nedgångar. Hur du bemöter dessa avgör hur din bankrulle kommer se ut långsiktigt. Vissa människor spelar efter en vinst och förlustgräns. Det kan t ex innebära att du vinner 25-30% av din bankrulle under en spelsession. Bör du då lämna bordet eller fortsätta? Den frågan är individuellt ställd och står i relation till vad du själv anser är en stor vinst. Detsamma gäller när du förlorar en viss procent, hur mycket anser du dig ha råd att förlora?

Många använder sig av en vinst-förlust gräns (win-loss limit) när de spelar. Det gör att du disciplinerat kan sätta upp gränser över när du bör lämna eller fortsätta spela. Om du följer en sådan bankrullestrategi på rätt sätt kommer du alltid se vinster och förluster objektivt. Du vet dina gränser och du blandar inte in känslor som säger att du skall vinna tillbaka pengar. Och du kommer inte gå ifrån bordet känslan av att du kunde ha vunnit mer om du stannat kvar.

Hur mycket får man riskera av bankrullen – vår rekommendation

Vi rekommenderar till en början att du följer en enkel procentuell princip som lyder så här:

“Satsa aldrig mer än 3% av ditt totala kapital i en spelomgång”

Det betyder att du med startsumman 1000 kr i bankrulle kan satsa 30 kr per omgång när du spelar blackjack. Om du ökar din bankrulle till 2000 kr kommer du alltså att satsa 60 kr per giv. Skulle du förlora hälften av bankrullen kan du maximal satsa 15 kr per runda.

Viktigt att tänka på

Kom ihåg att du är vid bordet för att främst försöka vinna pengar. Rätt sätt att hantera en bankrulle påverkar inte husets övertag på dig indirekt. Men att förstå bankrullens betydelse, tillsammans med andra viktiga strategier inom blackjack, gör att du minimerar riskerna och ökar dina långsiktiga vinstchanser.