Det finns många simpla bettingstrategier i blackjack. En av dessa är Paroli-systemet och kan också användas till Roulette, Baccarat, Tärning eller Sic Bo. Bettingsystemet är upplagt så att du successivt stegrar dina insatser. Om du använder dig av strategin kan du förvänta dig kortsiktiga vinster och förluster.

Såhär fungerar Paroli-systemet

Grundkärnan i Paroli-systemet är att spela en serie av tre-fyra dubblingar per insatsrunda. Säg att du spelar med 100 spelarmarker som utgångsbet. Om du vinner första rundan så dubblar du 100 till 200, nästa runda dubblar du till 200 till 400 och sista rundan dubblar du 400 till 800. När serien av tre dubblingar i detta exempel är fullbordat, börjar du om från utgångsbetet igen.

Systemet anspelar på att vinster och förluster kommer i ordningsföljder. Om du dubblar dina insatser vid en sån typ av serie så kan du maximera vinsterna, medan förlusterna kan minimeras enklare. Med det sagt betyder det inte att du ska ha en liten bankrulle, tvärtom! Denna typ av strategi kräver en stor bankrulle för att kunna motstå alla dubblingar och oförutsägbara serier.

Är det lönsamt att använda sig av strategin?

Det viktiga i blackjack är att insatser du gör inte är mekaniskt avvägda. Själva principen att du spelar efter en seriesystematik, gör att korträknadet försvinner. Om du dubblar efter systemets metod så väger du inte in vilket typ av värde som korträkningen hade gett vid en viss situation. Detta är den största nackdelen med Paroli-systemet.

Systemet kan hjälpa dig kortsiktigt att vinna pengar med tur. Men är du seriös med Blackjack så är Paroli-systemet ett mycket dåligt alternativ. Istället bör du se över strategier som räknar in mer