Är du på det klara med reglerna i blackjack? Om inte så ger vi dig här en tydlig genomgång.

Målet i blackjack är att vinna över banken. Det betyder att du som spelare inte får bli tjock (i.e. inte överskrida 21) och att du slår banken med ett högre resultat eller att banken själv blir tjock.

På nätet och på fysiska casinon erbjuds flera olika varianter av blackjack där reglerna skiljer sig åt. Nedan följer reglerna – och undantagen –  som återfinns i alla former av blackjack.

Kortlek och poäng

 • Blackjack spelas med en eller upp till åtta kortlekar bestående av 52 kort (inga jokrar). Kortet blandas antingen manuellt eller genom en kortmaskin. På nätet är det en slumpgenerator (Random Number Generator, eller kort ”RNG”) som blandar och styr vilka kort som slumpas ut till spelare och bank i varje giv.
 • Ess räknas som 1 eller 11 poäng. 2 till 9 räknas till nominellt värde och tior samt alla klädda kort – i.e. knäktar, kungar och damer – räknas som tio poäng.
 • Handvärdet är summan av alla individuellt utdelade kort. Undantaget är en så kallad blackjack, det vill säga den högsta möjliga handen bestående av ett ess och ett kort som är värt 10 poäng. En blackjack rankar ut alla andra tänkbara 21-poängshänder.

Satsningar och spelordning

 • När spelaren/spelarna har gjort sina insatser delar banken ut två kort till samtliga spelare och två kort till sig själv. Ett av bankens kort visas öppet, det andra hålls dolt. Det dolda kortet kallas för ”hålkortet”.
 • Om banken får ett ess som öppet kort, kommer spelarna få möjlighet att köpa en försäkring. Den kostar halva insatsen, vilket betyder att 100 kr i satsade pengar kostar 50 kr extra i försäkring, vilket blir 150 kr totalt. Du kan få tillbaka hel din insats (e.g. 150 kr) om banken drar en tia eller ett klätt kort (i.e. blackjack). Om banken drar ett annat kort och du vinner handen går försäkringen förlorad. Om du förlorar handen förlorar du hela insatsen inklusive försäkring. Du är helt fri att välja om du vill försäkra eller inte. För det flesta varianter gäller försäkring endast om bankens första kort är ett ess.
 • Om bankens öppna kort är ett ess eller en tia/klätt kort kommer banken (efter eventuella försäkringar gjorts) att ta en snabbtitt på sitt hålkort för sedan direkt meddela om en blackjack träffats. Om så är fallet är handen avslutad och banken samlar in eventuella förlorade insatser samt betalar tillbaka insatser som försäkrats. Om bank och spelare träffar blackjack (utan försäkring) blir resultatet oavgjort och insatsen går tillbaka.
 • Om en spelare fått en blackjack samtidigt som banken visar ett ess finns i vissa fall möjligheten till ”even money” (jämna pengar). Det betyder att spelaren går med på att få den dubbla insatsen utbetalad om det skulle visa sig att banken också får en blackjack.
 • Spelet börjar alltid från bankens vänstra sida. Följande aktioner är möjliga för spelaren:
 • Stand (stanna): Spelar stannar (stays pat) och drar inga fler kort.
 • Hit (dra): Spelaren drar ett till kort (och ytterligare kort om möjligt). Om detta kort innebär att spelaren ”blir tjock”, det vill säga går över 21, förloras insatsen.
 • Double (dubbla): Spelare har i de flesta varianter av blackjack möjligheten att dubbla insatsen om spelarens poäng totalt är 7-11. Andra varianter tillåter dubbling på vilka poängsummor som helst. Spelaren får vid dubbling ett, och endast ett, extra kort.
 • Split (splitta): Om spelaren drar ett par, eller två kort med poängen 10, finns möjligheten att dubbla insatsen genom att splitta/dela upp korten i två separata händer. Banken delar då ut ett andra kort för respektive ny hand. Spelaren kan därefter fortsätta genom att stanna, dra fler kort eller dubbla. I vissa fall tillåts inte dubbling efter splitt. Om två ess splittas delas endast ett nytt kort ut till vardera ny hand. En blackjack efter splitt räknas i vissa fall som 21 poäng – inte en blackjack. Spelare kan fortsätta splitta händer om fler par skulle bildas. I vissa fall får spelaren inte fortsätta efter att en dubblett av par i ess delats ut.
 • Surrender (ge upp): I vissa undantagsfall – live eller på nätet – kan en spelare ge upp handen genom att annonsera ”surrender”. Detta är endast möjligt efter de två första korten delats ut. De vanligaste varianterna tillåter inte surrender.
 • Efter att varje spelare agerat kommer banken att visa sitt hålkort. Om banken har 16 eller mindre tvingas han att dra ytterligare ett kort. En speciell situation är när banken har ett ess och ett antal mindre kort bildar 6 poäng (även kallat en ”soft 17”). Grundregeln är här att banken måste stanna, men vissa casinon låter här banken automatikst att fortsätta dra kort.
 • Om banken går över 21 poäng – eller blir tjock – vinner samtliga spelare som själva inte blivit tjocka.
 • Om banken inte går över 21 poäng, vinner den högsta poängen mellan spelaren och banken. Om det blir oavgjort mellan spelaren och banken vid 17, 18, 19, 20 och 21 får spelaren tillbaka sin insats. I vissa fall, ofta i sammanhanget då blackjack erbjuds på krogen, gäller att spelaren förlorar sin insats vid oavgjort på 17,18 och 19.
 • Vinnande spel betalar ut den dubbla insatsen. Blackjack betalar alltid 2.5 gånger insatsen.

Viktigt att tänka på:

 • Se till att du har alla regler klara för dig innan du spelar blackjack online eller innan du besöker ett fysiskt casino. Allt du behöver veta står ovan.
 • Var medveten om vilken blackjackvariant du spelar – olika regler gäller för olika varianter. Om du spelar på nätet är urvalet större en till exempel på krogen eller på Casino Cosmopol.

Ha kul när du spelar. Och ta inget personligt. Du kan inte påverka vilka kort du blir tilldelad, däremot kan du träna dig till att alltid göra de bästa valen när du spelar